Nawigacja

Dla rodziców

INFORMACJE

Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno - wychowawczych w r. szk. 2018/2019

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dnia .... września 2018 r.
zostały ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w r. szk. 2018/2019:

 


►   INFORMACJA ZOSTANIE PODANA DO WIADOMOŚCI Z CHWILĄ WYDANIA ZARZĄDZENIA


 

W tych dniach uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo - opiekuńczych,
organizowanych przez szkołę.

 


podstawa: § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1603)

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim
    ul. Pałacowa 11
    59 - 600 Lwówek Śląski
  • Tel./Fax:
    +48 75 782 43 52

Galeria zdjęć